Saci De Dormit Proiect Marketing University Marketing

2805 words - 12 pages

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR , IASI , 2005
PROIECT MARKETING
SC „ESCAPE”- saci de dormit SRL
Stoenescu Irina
Taban Elena
2124
CUPRINS :
Rezumat introductiv
Cap. 1 Analiza pieţei
1.1 Identificarea pieţii (descriere, evoluţie, perspective de dezvoltare, structură)
1.2 Caracterizare (profil consumatori)
1.3 Segmentare (criterii ,modalităţi)
1.4 Piaţa ţintă
Cap. 2 Factorii care influenţează comportamentul de consum
Cap. 3 Configurarea produsului
3.1 Atribute (fizionomie, caracteristici fizice, utilizare principală, secundară, etc.)
3.2 Sistem de sustinere (marcă, ambalaj, service, garanţie,etc.)
3.3 Diferenţierea şi poziţionarea mărcii
Cap. 4 Configurarea preţului
4.1 Factori care influenţează preţul
4.2 Strategia de preţ
4.3 Nivelul preţului
Cap. 5 Configurarea promovării
5.1 Reclama
5.2 Promovarea vânzărilor
5.3 Relatii publice
Cap. 6 Configurarea distribuţiei
6.1 Extinderea teritorială a distribuţiei
6.2 Intensitatea reţelei de distribuţie şi structura canalelor
Bibliografie
Rezumat introductiv
Într-o economie de piaţă satisfacerea nevoilor clienţilor este deosebit de importantă pentru succesul şi durabilitatea unei companii . În sistemul de piaţă o afacere prosperă dacă îşi îndeplineşte sarcinile particulare în mod efectiv şi eficient . Această gândire ne-a făcut să acţionăm în sensul realizării unor produse de calitate superioară , astfel încât clienţii noştri să fie mereu mulţumiţi.
Prezentul proiect analizează obiectivele firmei „ESCAPE” , firmă ce are ca obiect de activitate producerea , distribuirea şi comercializarea sacilor de dormit .
Un prim obiectiv urmărit este acela de a găsi un echilibru între ceea ce ne propunem noi şi ceea ce caută consumatorul. Pentru aceasta va fi nevoie de o cercetare riguroasă a pieţii. Vrem să oferim consumatorilor produse de cea mai bună valoare posibilă, să ne atragem cât mai mulţi clienţi.
Firma „ESCAPE” îşi propune prin gama de produse oferite să surclaseze mărcile concurente şi să ocupe locul întâi în preferinţele cumpărătorilor.
Sacii de dormit „ESCAPE” sunt singurele produse care întrunesc la un loc caracteristici deosebit de căutate: gramaj mic, excelent izolant, super compresibil şi foarte important, reglează umiditatea aerului. Astfel, ceea ce îi fac de nepreţuit este faptul că, orice iubitor de călătorii se va bucura de confortul şi calitatea produselor noastre pe tot parcursul escapadei.
Ca în orice domeniu de activitate, este normal ca tendinţele producătorilor să coincidă cu cererea pieţei. Prin urmare, există o vastă paletă de materiale, unele mai grozave decât altele. Pentru alegerea optimă a fâşurilor folosite, ne orientam după cele de "dincolo" şi diversitatea lor în funcţie de locul campării cu implicaţiile lui (izolare, distanţă, transport, timp, barem termic, etc.) şi după cultura fiecărui grup montan vis-a-vis de sacul potrivit.
Ne propunem ca în primul an de activitate să ne creem o clientelă stabilă, să ocupăm un loc în frunte în ceea ce priveşte cota de piaţă...

Other Essays On Saci de dormit - Proiect Marketing - University - Marketing

Marketing Research - total of people - University - Table results

408 words - 2 pages Total Male Female Base 20 10 10 100% 100% 100% Male 10 – 50% 10 0 Female 10 – 50% 0 10 Total Male Female Base 20 10 10 100% 100% 100% First Year 8 – 40% 5 3 Second Year 9 – 45% 4 5 Third Year 3 – 15% 1 2 Total Male Female Base 20 10 10 100% 100% 100% A. Make home cooked meal 10 – 50% 6 4 B. Get a takeaway 10 – 50% 4 6 Total Male Female Base 20 10 10 100% 100% 100% Yes, with no help at all 4 – 20% 1 3 Yes, with a little help 10 – 50% 5 5 Yes, with

3501 management with the marketing strategy - university of birmingham - assignment

538 words - 3 pages What are the features of mergers and acquisitions? Advantage and disadvantage Mergers - also known as mergers and acquisitions - refer to the merger of two or more independent companies to form a single business, with the dominant company typically absorbing one or more companies. Acquisition - A company that buys or controls the assets or assets of another company's stock or assets in cash or securities. Mergers and acquisitions - refers to the

Brief overview of Chiang Mai, Thailand for a possible marketing venture - University of Delaware - International Marketing - Essay

528 words - 3 pages Catharine (Katie) Murnane Chiang Mai, Thailand Geography A. Location and Topography Chiang Mai is the second most populated province in Northern Thailand which is bordered by the countries of Myanmar (Burma) on its left and Laos on its right. It is tucked in a valley surrounded by forested mountains of the Khun Tan Range, whose mountains vary in size yet one, Doi Inthanon, reaches a maximum height of 2,565 meters. The mountain range forms a

Marketing – The Ethics of Emotion from a Can - Thompson Rivers University - BUSN 6011 - Assignment

1747 words - 7 pages Assignment 3: Marketing – The Ethics of Emotion from a Can BUSN 6011 Business Ethics & Corporate Social Responsibility - Winter 2018 Dwight Linton - TXXXXXXX Page | 1 Assignment Overview Read Ethics in Action 8.1, “Marketing—The ethics of emotions from a can,” and answer the Think Theory question on page 349. Assignment 3 Question: • In the light of the normative ethical theories discussed in Chapter 3, how can we evaluate the use of the

The Importance of Marketing and Customer Value, in reference to T2 - Monash University - Essay

1702 words - 7 pages Introduction For the majority of marketers across the globe, customer value is pivotal to whether or not they will achieve their company’s promotional objectives. It is important to address both the needs and wants of the consumer, whether it be “functional”, “symbolic”, “experiential” or “cost focused” (Smith & Colgate, 2007) . Many businesses nowadays attend to these factors by marketing themselves in a unique way, in order to engage with

Value Co-creation and its marketing application - University level - Two part essay

3794 words - 16 pages examined an organization or enterprise in terms of traditional and digital marketing. In Assignment 2 you will examine the same organization or enterprise in terms value co-creation. This assignment has two parts. In PART 1 you will identify what you mean by value co-creation. You are putting forward an argument here so it MUST be based on course content and readings. (Please see a list of reading below). Place your answers to PART 1 and PART 2 in

JetBlue Case Study Written Assignment - New York University / Sales and Marketing - Case Study Written Assignment

1064 words - 5 pages JetBlue Case Study JetBlue does a phenomenal job of fully addressing all the needs, wants, and demands of its customers. The needs of JetBlue’s customers come down to three simple necessity of food, security, and physical ability to seat and get to their destination. The airline offers free foods and beverages to ensure its customers hungry and thirst are sustained. Then the idea of safety comes from JetBlue's stellar airline service and humorous

One of the cornerstones of marketing theory is the notion that marketers can “segment” the market - University of Western - Essay

1575 words - 7 pages QUESTION “One of the most important concepts in marketing is the notion of a “market segment”. Explain in detail what a market segment is, and why market segments are strategically useful for marketers. Use examples that are not from your textbook to support your arguments.” THINGS TO NOTE: 1. The question asks you to do three things: First, explain what a market segment is, second, explain why they are strategically useful to marketers, and

Segmentacion

1218 words - 5 pages Unidad 7 Segmentación, mercado meta y posicionamiento: Desarrollo de las relaciones adecuadas con los clientes correctos. Tres pasos del marketing meta: la segmentación de mercados, el mercado meta y el posicionamiento en el mercado. Construir relaciones correctas con los clientes correctos. Segmentación del mercado * Identificación de las bases para la segmentación del mercado * Desarrollo de perfiles de

Puesto Tjo

1237 words - 5 pages marketing….). X PERFIL DEL PUESTO: - Formación y conocimientos dominantes: Titulación universitaria preferentemente de periodismo o marketing y con altos conocimientos tecnológicos/informáticos y de redes sociales, conocimiento de idiomas mínimo inglés. - Experiencia: Experiencia mínima de cinco años en un puesto similar.

"Using Perceptual Maps In Marketing"

986 words - 4 pages . The result was Revved up! I chose to maintain the current positioning and enhanced the strategy. I decide not to decrease the price or increase the style. According to University of Phoenix General Marketing (2007) simulation this is a very good move. Decreasing the price of a high-image motorcycle may ruin its image. The differentiation strategy in the marketing mix was to maintain the same Price. Because decreasing the price would adversely

Similar Papers

Costume De Baie Proiect Marketing University Marketing

5618 words - 23 pages CUPRINS 1REZUMAT INTRODUCTIV 2CAP.1 MEDIUL DE MARKETING 21.1. Micromediul 31.2. Macromediul 4Cap 2. ANALIZA PIEŢEI 52.1. Identificarea pieţei 52.2. Caracterizarea pieţei 62.3. Segmentarea pieţei 72.4. Piaţa ţintă 7Cap. 3 FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ COMPORTAMENTUL DE CUMPĂRARE 10Cap. 4 CONFIGURAREA PRODUSULUI 104.1.Atribute 114.2. Sistemul de susţinere 124.3. Linia de produse 144.4. Diferenţierea şi poziţionarea mărcii 14Cap. 5 CONFIGURAREA

Digital Marketing In Contemporary Business And Future Perspective Australian Catholic University Digital Marketing Essay

2531 words - 11 pages Student: Jan Jacob Meinen (S00243801) Course: Digital Marketing – the connected space Lecturer: Mrs Francesca Caflisch-Martin Campus: North Sydney Word Count: 2038 words Marketing Essay Digital Marketing in Contemporary Business Practises and Future Perspective DISCLAIMER: I hereby certify that I am the author of this document/paper. All the sources that I have used have been fully acknowledged and disclosed. Any data, ideas or words from

Zara Case Study For Marketing Management Class. Lakeland University/Marketing Management Essay

1139 words - 5 pages To: G. Bernard Yevin, CMO From: Joey McNaught Subject: Case 3: Marketing Excellence: ZARA (Pages 552 - 553) Date: April 7, 2019 Background Located in Spain, Zara has been Europe’s leading apparel retailer for a number of years. Their ability to provide consumers with current, high fashion styles at reasonable prices. Zara’s overarching strategy is currently achieving growth through diversification with vertical integrations. This strategy

Reflection About The Consumer Behaviour University Of Liverpool/ Marketing Assignment

1214 words - 5 pages consumer’s real needs into account when they make promoting strategies. In China or other collectivistic countries, relationship-based promoting strategies can be primarily considered by marketers. The difference of language also can lead to the misunderstanding during marketing process which may bring the negative effect on the marketing strategies. Therefore, marketers need to totally understand the local traditions and customs and the real